Zorgplicht vermogensbeheerder bij beleggingen

Het resultaat van uw beleggingen kan fors tegenvallen. Wanneer kunt u het verlies als schade claimen? Keer op keer wordt in de rechtspraak de zorgplicht en informatieplicht van vermogensbeheerders zoals banken, verzekeraars en beleggingsmaatschappijen bevestigd. De zorgplicht verschilt van geval tot geval. Bij een adviesrelatie geldt een andere zorgplicht dan bij de vermogensbeheerrelatie.

Zorgplicht bij inrichten beleggingsportefeuille

Specifiek ten aanzien van gestructureerde producten zoals fondsbeleggingen overwoog het Kifid in haar uitspraak van 10 oktober 2011 (RF 2012/15) het volgende: “Aangezien het uiteindelijke, effectieve rendement van gestructureerde producten afhankelijk is van veel meer factoren dan de voor een ieder kenbare risico’s van beleggen in aandelen of obligaties, moet een vermogensbeheerder er op bedacht zijn dat zijn cliënt niet in staat is om die factoren op eigen kracht te onderkennen en te waarderen. Om die reden rust er op hem een plicht tot adequate informatieverstrekking, waarbij hij zijn cliënt zal moeten wijzen op de bijzondere kenmerken van deze producten en dient aan te geven wat de redenen zijn om deze producten in de portefeuille op te nemen.”

Schending zorgplicht staat vast: schade volledig vergoed?

Bent u ontevreden over het door uw vermogensbeheerder behaalde resultaat? U zult goed moeten onderbouwen waarin u vindt dat de vermogensbeheerder tekortgeschoten is. Met de vaststelling dat de zorgplicht is geschonden staat de volledige aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder nog niet vast. Het causaal verband tussen de schade en de zorgplichtschending moet worden aangetoond, er kan sprake zijn van eigen schuld en de precieze schade moet worden berekend. Ook het berekenen van de schade is maatwerk, zoals de Hoge Raad onlangs bevestigde in haar arrest van 3 februari 2012 (LJN: BU4914).

Wat moet u doen?

Valt het voor u behaalde beleggingsresultaat tegen? Advocatenkantoor Both is gespecialiseerd in het verhalen van schade op financieel adviseurs en vermogensbeheerders. Neem voor meer informatie contact op via 030-3030059 (Utrecht) of 020-3030200 (Amsterdam). Advocatenkantoor Both is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tot 21:00 uur. U kunt hieronder ook direct uw vraag stellen.