Zorgplicht banken- advocaat financieel recht

Welke zorgplicht heeft de bank?

De zorgplicht (informatieplicht/ waarschuwingsplicht en soms zelfs weigeringsplicht) van banken blijkt uit de wet en uit de rechtspraak. De inhoud van de zorgplicht verschilt van geval tot geval. Bij een adviesrelatie geldt een andere zorgplicht dan bij de vermogensbeheerrelatie. U zult in een rechtszaak goed moeten onderbouwen welke precieze zorgplicht de bank volgens u geschonden heeft.

De standaardoverweging uit de rechtspraak over zorgplicht:

De maatschappelijke functie van banken brengt een bijzondere zorgplicht mee, zowel jegens haar cliënten op grond van de contractuele verhouding als jegens derden op grond van de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm. De bijzondere zorgplicht van de bank op het terrein van effectendienstverlening houdt verband met het verschil in deskundigheid en ervaring tussen de bank en de belegger, en het vertrouwen dat de belegger in die deskundigheid en ervaring van de bank heeft. Onderdeel van de zorgplicht is dat de bank vooraf naar behoren onderzoek moet doen naar de financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen van de belegger. De bank moet de cliënt beschermen tegen de gevaren van gebrek aan inzicht en van overwegend op emotionele gronden genomen beslissingen.

Volledige schadevergoeding bij geschonden zorgplicht?

Met de vaststelling dat de zorgplicht is geschonden staat de volledige aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder nog niet vast. Het causaal verband tussen de schade en de zorgplichtschending moet worden aangetoond, er kan sprake zijn van eigen schuld en de precieze schade moet worden berekend. Ook het berekenen van de schade is maatwerk, zoals de Hoge Raad onder meer bevestigde in zijn arrest van 3 februari 2012 (LJN: BU4914)

Wat moet u doen?

Hebt u door toedoen van uw bank schade geleden? Win juridisch advies in en wacht in ieder geval niet te lang met klagen (zie ook: het belang van tijdig klagen). Advocatenkantoor Both is gespecialiseerd in het verhalen van schade op banken, financieel adviseurs en vermogensbeheerders. Neem voor meer informatie contact op via 030-3030059 (Utrecht) of 020-3030200 (Amsterdam). Een eerste telefoongesprek is kosteloos. Advocatenkantoor Both is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur. U kunt via de pagina contact en route ook direct uw vraag stellen.