Wijziging Algemene Bankvoorwaarden (ABV)

Per 1 maart 2017 wijzigen de Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

De Algemene Bankvoorwaarden bevatten de basisregels die gelden tussen klant en bank. Alle banken hanteren de Algemene Bankvoorwaarden. Een aantal highlights uit de nieuwe ABV:

  • Consumenten behouden de rechten en plichten uit de Algemene Bankvoorwaarden, ook als in andere bepalingen uit de overeenkomst (bijvoorbeeld in Bijzondere Voorwaarden) ten nadele van de consument van de ABV is afgeweken. Als u geen consument bent, geldt deze bescherming niet (artikel 1 lid 3 ABV).
  • De zorgplicht van de bank is uitgebreid. Banken ‘streven’ naar begrijpelijke producten en diensten (artikel 2 ABV).
  • Indien de bank het tarief wijzigt dan moet u daar zo veel mogelijk vooraf over worden ge├»nformeerd (artikel 22 lid 3 ABV).
  • Indien de bank bijzondere kosten in rekening brengt zoals advieskosten en taxatiekosten dan dient de bank duidelijk te vermelden waarom deze bijzondere kosten nodig zijn (artikel 28 ABV).
  • De bank mag derden inschakelen of de werkzaamheden uitbesteden. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als er betalingen verricht moet worden aan het buitenland. De bank en niet u bent dan contractspartij en aanspreekpunt (artikel 5 ABV) .

Heeft u een conflict met uw bank over uw hypotheek, bedrijfskrediet, beleggingen, zorgplicht, bijzondere kosten of een andere kwestie? Neem dan contact op met advocatenkantoor Both, gespecialiseerd in financieel recht.