Volmacht onderhandse verkoop woning probleem opgelost

Een executieveiling wordt vaak vermeden door de bank volmacht te geven tot onderhandse verkoop van het huis of het bedrijfspand waarop de betalingsachterstand betrekking heeft. Uit vrees voor een executieveiling tekenen veel huiseigenaren een volmacht onderhandse verkoop die de bank het recht geeft het huis gedurende een bepaalde termijn te verkopen. Hoewel niemand een executieveiling van zijn of haar eigen huis of bedrijfspand zal ambiëren is ook het tekenen van een volmacht geenszins zonder risico’s.

Een volmacht onderhandse verkoop geeft grote vrijheid aan een bank om het onroerend goed te verkopen tegen een prijs die meestal veel lager ligt dan de marktwaarde. Vaak staat in volmachten tot onderhandse verkoop zelfs geen precieze minimumverkoopprijs vermeld. Een volmacht geeft vaak vooral de vervelende zekerheid dat uw huis of bedrijfspand tegen een lage prijs kan worden verkocht. Een volmacht kan in veel gevallen nog steeds leiden tot een (forse) restschuld.

Een eenmaal getekende volmacht kan slechts in uitzonderingsgevallen door de rechter ongedaan worden gemaakt zo blijkt ook uit recente rechtspraak.

Onthoud dat het tekenen van een volmacht voor u in ieder geval betekent dat u veel rechten prijsgeeft. Ook wanneer u de volmacht bij de notaris moet komen tekenen staat daarmee geenszins vast dat de te tekenen volmacht recht doet aan uw belangen.

Laat u niet van het inwinnen van juridisch advies weerhouden door dreigementen met een veiling ‘als u niet tekent’. U kunt vaak in ieder geval enkele dagen tot een week bedenktijd vragen voor u een volmacht al dan niet tekent. In veel gevallen staan huiseigenaren sterker dan zij vooraf denken.

Een volmacht maakt het de bank vaak te gemakkelijk om afscheid van u te nemen. Laat u door Advocatenkantoor Both of een andere deskundig advocaat goed over de consequenties informeren als de bank u voorstelt een volmacht te tekenen.