Visie

De volgende tips zijn bedoeld om u een beeld te geven van de werkwijze en visie van Advocatenkantoor Both:

Kies voor Advocatenkantoor Both als:

 • u voor uw belangen wilt opkomen, ook als u dat eigenlijk al veel eerder had moeten doen;
 • uw advocaat een doorzetter moet zijn;
 • u waarde hecht aan eerlijke adviezen;
 • u de stukken van uw advocaat ook zelf wilt kunnen begrijpen;
 • uw advocaat oog moet hebben voor meer dan alleen de juridische argumenten;
 • uw advocaat goed bereikbaar moet zijn.

Kies OOK voor Advocatenkantoor Both als:

 • u met een lastige en/ of machtige tegenpartij te maken hebt;
 • u een advocaat zoekt die graag en strategisch procedeert;
 • het in uw zaak niet tot een rechtszaak hoeft te komen maar u wel een goede onderhandelaar zoekt;
 • u reeds gemaakte afspraken juridisch goed wilt laten vastleggen;
 • u zelf niet in Utrecht of Amsterdam woont. Advocatenkantoor Both werkt landelijk en kan bij alle gerechtelijke instanties in Nederland procederen.

Uiteraard zijn er veel meer situaties denkbaar waarin Advocatenkantoor Both voor u het juiste kantoor is. U kunt (ook bij twijfel over het nut van het inschakelen van een advocaat) altijd even telefonisch contact opnemen voor een eerste globale inschatting van de mogelijkheden.