Woekerpolis: verjaring dreigt

Het ziet er niet naar uit dat woekerpolis-verzekeraars vrijwillig tot structurele compensatie bereid zijn. Procederen over uw woekerpolis wordt dus noodzakelijk. Wacht daarmee niet te lang. Een vordering tot vergoeding van schade verjaart vijf jaar nadat u bekend bent met de schade en de aansprakelijke persoon. Ook indien u uw klachten al eerder schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, dient u meestal uiterlijk vijf jaar na uw eerste klacht opnieuw juridische stappen te ondernemen. Doet u dat niet dan is uw vordering verjaard. Zie ook: het belang van tijdig klagen.

Hoe lang de verjaringstermijn precies is en welke juridische procedure dient te worden gevoerd verschilt uiteraard van geval tot geval. Win daarover tijdig advies in bij een advocaat.