Procesrecht: rechtsbijstandsverzekering-eigen advocaat-vrije keuze

De meeste rechtsbijstandverzekeraars willen een (rechts)zaak zelf laten behandelen door eigen juristen. In een aantal gevallen hebt u echter het wettelijk recht van vrije advocaatkeuze: de rechtsbijstandsverzekeraar moet de zaak laten behandelen door de door u voorgedragen advocaat.

In hoger beroep en bij de rechtbank hebt u vrijwel altijd recht op uw eigen advocaat. Dus ook als u in de eerste procedure bent bijgestaan door een rechtsbijstandsjurist of advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar. In hoger beroep is een advocaat vrijwel altijd verplicht en ook als u een rechtsbijstandsverzekering hebt mag u in dat geval dus zelf uw advocaat kiezen. Ook in andere zaken kan een recht op vrije advocaatkeuze bestaan.

Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) hebt u vrije advocaatkeuze als een juridische procedure noodzakelijk is. U mag dus zelf een advocaat kiezen voor procedures bij de rechtbank of kantonrechter maar ook voor procedures bij het UWV WERKbedrijf, zoals de aanvraag van een ontslagvergunning. Neem contact op indien u zich met uw rechtsbijstandsverzekering wilt laten bijstaan door een onafhankelijk advocaat.

In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om met een rechtsbijstandverzekering toch met uw eigen advocaat te procederen. De polisvoorwaarden van de rechtsbijstandverzekeraars zeggen vaak iets anders en de rechtspraak over de vrije advocaatkeuze is nog volop in ontwikkeling. In ieder geval heeft u vaker het recht uw eigen advocaat te kiezen dan veel rechtsbijstandverzekeraars u willen doen geloven.

Advocatenkantoor Both is goed thuis in de polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeringen.
U kunt altijd vrijblijvend contact met Advocatenkantoor Both opnemen om te zien of uw zaak op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar door de advocaten van Advocatenkantoor Both behandeld kan worden.

Second opinion
Is uw zaak in behandeling bij een rechtsbijstandverzekeraar? Dan kan Advocatenkantoor Both ook een second opinion geven. In veel polisvoorwaarden is een vergoeding voor de kosten van een second opinion opgenomen.

Kostenafweging
Het is de vraag of u zich moet blindstaren op advocaatkosten. Het financieel voordeel dat u met behulp van een advocaat in een zaak kunt behalen is vaak veel groter dan de advocaatkosten. Ook kunnen advocaatkosten vaak gedeeltelijk worden verhaald op de tegenpartij. Voor werknemers geldt  dat advocaatkosten vaak kunnen worden verhaald op de werkgever.