Te weinig loon, overuren, vakantiegeld of vakantiedagen ontvangen?

Veel werknemers ontvangen aan het einde van hun dienstverband te weinig loon, overuren of vakantiedagen. U krijgt als werknemer dan niet waar u recht op hebt. Uit angst voor de juridische kosten laten werknemers het er dan vaak bij zitten. Hiermee doen zij zichzelf tekort.

Bij een maandsalaris van € 2500,– bruto per maand (36-urige werkweek) is elke te weinig uitbetaalde dag al ruim € 130,– waard. Daarover is bovendien vakantiegeld verschuldigd. Bij te late betaling moet de werkgever ook wettelijke rente betalen en ook de wettelijke verhogingen die kunnen oplopen tot wel 50% van het verschuldigde bedrag. Met de verschuldigde wettelijke rente en wettelijke verhogingen hebt u afhankelijk van uw inkomen al snel een vordering van € 200,– tot meer dan € 300,– per te weinig uitbetaalde dag. Het loont dus al snel de moeite voor uw recht op te komen.

Heeft uw werkgever uw loon of overuren niet volledig uitbetaald? Wilt u achterstallig loon claimen of wilt u overuren claimen bij uw voormalig werkgever? Advocatenkantoor Both is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en kan u helpen bij het halen van uw recht.

Bent u met uw werkgever in onderhandeling over het einde van het dienstverband? Maak dan ook goede afspraken over de uitbetaling van vakantiedagen en overuren. Zie ook: afspraken over ontslag. De ervaren onderhandelaars van Advocatenkantoor Both checken de aan u voorgelegde beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genaamd) en zorgen dat u een correcte eindafrekening ontvangt.

Vrijblijvende offerte

Hebt u te weinig salaris, vakantiedagen, overuren of vakantiegeld ontvangen? Een brief van een advocaat maakt vaak aanzienlijk meer indruk en leidt tot veel meer resultaat dan een door uzelf geschreven brief. Ook onjuiste argumenten van de werkgever (zoals verzonnen tegenvorderingen) zullen in deze sommatie worden weerlegd. Neem contact op met Advocatenkantoor Both voor een inschatting van uw kansen en de kosten.

Wat zijn de ervaringen van anderen met Advocatenkantoor Both?

“Nadat ik op mijn werk vastliep in een web van juridische zaken, waar ik niet zelf meer uitkwam, heb ik veel aan Koen gehad. Een vakkundig advocaat, sympathiek, prettig in de omgang en meedenkend.”

Lees meer referenties/ beoordelingen over Advocatenkantoor Both.

Stuur geheel vrijblijvend een berekening van uw vordering met bewijsstukken naar both@advocaatboth.nl voor advies over de haalbaarheid van uw vordering. U kunt ook bellen naar 030-3030059 (Utrecht) of 020-3030200 (Amsterdam) of het onderstaand formulier invullen en op verzenden drukken.