Statutair directeurs-arbeidsovereenkomst

Een werknemer (van een N.V. of een B.V.) is statutair directeur als hij/zij door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen (in geval van een structuurvennootschap) is benoemd tot bestuurder. U kunt daarbij dus niet alleen maar afgaan op de inhoud van het Handelsregister. Niet elke werknemer met de term “directeur” in zijn functiebenaming is ook statutair directeur.

Statutair directeur – afwijkende ontslagregels

Voor een statutair directeur gelden afwijkende benoemings- en ontslagregels. Zowel het benoemingsbesluit als het ontslagbesluit moeten worden genomen door de aandeelhoudersvergadering en in geval van een structuurvennootschap door de raad van commissarissen.

directeur horen voor ontslag

Van belang bij ontslag is onder meer dat de statutair directeur voorafgaand aan het ontslagbesluit wordt gehoord door de aandeelhoudersvergadering. De statutair directeur moet in ieder geval op juiste wijze zijn opgeroepen. Uit de agenda voor de aandeelhoudersvergadering moet blijken dat het ontslag van de statutair directeur aan de orde komt. In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid geldt slechts onder strikte omstandigheden een opzegverbod.

Minder ontslagbescherming

Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat een zogeheten vennootschapsrechtelijk ontslag ook een arbeidsrechtelijk ontslag inhoudt, tenzij partijen anders overeenkomen. Een ontslagen statutair directeur heeft daarmee aanzienlijk minder ontslagbescherming dan een “gewone” werknemer. Als het ontslagbesluit aan de verdere formele vereisten voldoet, heeft een ontslagen statutair directeur weinig andere juridische mogelijkheden dan het instellen van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. De formele vereisten voor ontslag van een statutair directeur zijn echter streng. Bij rechtszaak tegen een statutair directeur (ook met een voormalig statutair directeur) over de inhoud van de overeenkomst met de statutair directeur is inschakeling van een advocaat meestal noodzakelijk. Laat u bij indiensttreding of ontslag van een directeur dus altijd goed vooraf informeren door Advocatenkantoor Both over de precieze rechten en verplichtingen en de te volgen strategie.