Second Opinion – Bedrijfsarts

Bij ziekte van een werknemer beoordeelt meestal de door de werkgever ingeschakelde bedrijfsarts of een werknemer wel of niet ziek is. Het oordeel van de huisarts is voor de juridische praktijk zelden relevant.

Voorstel: recht op bezoek aan bedrijfsarts en recht op second opinion

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gereageerd op het SER-advies “Betere zorg voor werkenden”, waarin een aantal knelpunten werd besproken. Zo bestaat er met de huidige regelingen bij werknemersorganisaties vaak twijfel over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts ten opzichte van zijn opdrachtgever; in de meeste gevallen de werkgever. Werkgevers bieden werknemers bovendien maar op beperkte schaal periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan. Veel ziektes bij werknemers worden daardoor niet of niet direct onderkend.

Om de situatie met betrekking tot het vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts te verbeteren, schrijft minister Asscher dat de werknemer die het oordeel van de bedrijfsarts in twijfel neemt voortaan om een ‘second opinion’ kan vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts. Ook krijgt de werknemer nu het wettelijk recht de bedrijfsarts te spreken. Verder is besloten dat de arbodiensten en bedrijfsartsen nu voor een onafhankelijke klachtenregeling moeten zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Ook gaat het kabinet sectorale en regionale initiatieven ondersteunen en zal de medezeggenschap van de werknemers over bedrijfsgezondheidszorg vergoot worden door hen bijvoorbeeld een rol te geven bij de inkoop van de arbodienstverlening.

Op 28 januari 2015 heeft minister Asscher laten weten dat het voorgaande wettelijk zal worden vastgelegd.

Commentaar Advocatenkantoor Both: Wat het precieze verschil zal zijn tussen de second opinion en het deskundigenoordeel bij het UWV (dat ook als zogeheten second opinion kan dienen) zal nog moeten blijken. Weet als werkgever en werknemer in ieder geval dat u over ziekte en re-integratie van een werknemer ook nu al een deskundigenoordeel bij het UWV kunt vragen, bijvoorbeeld als u het oneens bent met de bedrijfsarts.