Referenties

Mark:

“De heer Both heeft mij perfect bijgestaan. Hij heeft zich echt vastgebeten in mijn zaak en heeft mij altijd het gevoel gegeven echt betrokken geweest te zijn. Met doorzettingsvermogen, uitstekende bereikbaarheid en veel kennis van zaken heeft Both mij op uitstekende wijze bijgestaan. Zijn aanpak heeft in mijn geval geleid tot een erg positief resultaat dat er zonder hem zeker anders uit had gezien.”

Irma Kranenburg:

Koen Both heeft ons zeer goed geholpen (…). Hij name ruim de tijd tijdens het eerste gesprek om uit te leggen wat de verschillende mogelijkheden waren. Hij zorgde ervoor dat de voor- en nadelen, kosten en verschillen in mogelijke doorlooptijd uitgebreid besproken zijn. Hij kan ingewikkelde juridische beginselen eenvoudig uitleggen. Hij hield ons goed en uitgebreid op de hoogte over de voortgang en de verschillende keuzes die gemaakt moesten worden. De communicatie naar de tegenpartij kwam op mij respectvol, beleefd en doortastend over. Wij vonden het hel prettig om met Koen samen te werken en willen hem graag aan anderen aanbevelen.”

Roy van Tiem:

Deskundig advies, een goede inleving in de situatie, juiste begeleiding van het begin tot het eind.”

De heer Van der Velde:

Dank voor uw inspanningen in de woekerpolis–zaak en het behaalde resultaat. De volledige claim op de lijfrente is gehonoreerd.”  

Marco:

Ik was arbeidsongeschikt en tijdens de gesprekken met mijn werkgever voor het re-integreren gaf mijn werkgever te kennen dat ik niet meer de juiste man op de juiste plek zou zijn en dat zij niet meer met mij verder wilde gaan. Dit kwam voor mij geheel onverwacht en luidde een onzekere tijd in. Mijn vriendin gaf me het telefoonnummer van Koen voor advies.

Hij heeft mij erg goed bijgestaan en de diverse mogelijkheden voorgehouden. Door de gesprekken met Koen kreeg ik vertrouwen. De frustraties zetten zich om in energie om voor mijn rechten op te komen. Uiteindelijk heb ik een heel goed voorstel getekend waar ik erg blij mee ben en kan ik mij weer concentreren op een nieuwe werkgever. Nogmaals Koen, bedankt!

Mustapha:

Zoals Mr. Both zijn visie beschrijft, zo heb ik hem ook mogen ervaren. 

Na meerdere malen gepoogd te hebben een advocaat te vinden die samen met mij op daadkrachtige wijze kon ‘strijden’ voor het behoud van mijn woning, vond ik deze eindelijk in Mr. Both. Eerlijke en realistische adviezen, te allen tijde bereikbaar of een snelle terugkoppeling en met name een advocaat die openstond voor mijn eigen visie en ideeën om zo samen tot de beste strategie te komen. Door de realistische doelen en het doorpakkende en doorvragende karakter van Mr. Both is mijn zaak tot een goed einde gekomen. Ook nu mijn zaak ten einde is kan ik blijven rekenen op de inzet van Mr. Both en een beroep op hem doen zonder dat hij vergeet wie zijn cliënt is en waar de zaak om draait.

Odette:

“Koen heeft mij juridisch bijgestaan in het geschil met mijn werkgever waarin ik verzeild was geraakt. Hij is een zeer professioneel advocaat die erg goed luistert, doorzet, meedenkt en de te nemen stappen goed kan motiveren. Verder is Koen een erg sympathiek persoon die ook altijd oog had voor het emotionele aspect. Zonder Koen had ik de handdoek veel eerder in de ring gegooid en was de uitkomst heel anders geweest. Ik ben heel tevreden met het uiteindelijke resultaat dat Koen heeft geboekt!”

Marieke:

“Nadat ik op mijn werk vastliep in een web van juridische zaken, waar ik niet zelf meer uitkwam, heb ik veel aan Koen gehad. Een vakkundig advocaat, sympathiek, prettig in de omgang en meedenkend.

Ik kon met een gerust hart alles uit handen geven, wat ik als zeer prettig ervaren heb. Koen heeft zich hard gemaakt voor mijn belangen, wat hem zeer goed gelukt is. Waarvoor mijn dank!”

Shirin:

“Ik wil u graag bedanken voor uw inzet en uw hulp bij het oplossen van mijn zaak. U heeft de zaak met succes afgerond. Op de eerste dag dat ik bij u ben geweest, wist ik al dat ik op het juiste adres was. U heeft mij telkens de juiste vragen gesteld. U bent nuchter, praktisch, respectvol en kunt heel goed argumenten schriftelijk verwoorden en formuleren. Daarom adviseer ik iedereen om Koen Both als advocaat in te schakelen voor een goed resultaat.

Hayat el Arbaji en Louiza Bohassani, directie Thuiszorg Hart voor Nederland B.V.:

Ondernemen is een mooi vak. Eigen baas zijn, nieuwe uitdagingen aangaan en kansen grijpen, maken ons bestaan als ondernemer spannend en afwisselend. Maar soms kan het tegenzitten. Een goede advocaat is dan onmisbaar. In de afgelopen jaren hebben wij Koen Both leren kennen als een vakkundig advocaat die een luisterend oor biedt, over een groot inlevingsvermogen beschikt, altijd actief meedenkt, realistische en haalbare doelen helpt stellen en in zijn werkzaamheden een grote mate van nauwkeurigheid aan de dag legt. Dat geeft rust en vertrouwen wanneer je dat als ondernemer het meeste nodig hebt.

Miriam:

“Door het ontstaan van een dusdanig meningsverschil, tussen mij en mijn werkgever, over het invullen van werk na herstel van mijn ziekte, heeft Koen me juridisch bijgestaan. Ik heb gekozen voor wederzijdse beëindiging met mijn werkgever. Over de uitkomst ben ik zeer tevreden. Ik kan nu met een gerust hart mijn werkgever verlaten. Koen is een zeer betrokken persoon die op een professionele manier altijd voor me heeft klaar gestaan. Daardoor heb ik dit proces zowel zakelijk als emotioneel goed kunnen afsluiten.”

Cees:

“In de conflictsituatie waarin ik terecht ben gekomen met mijn werkgever heeft Advocatenkantoor Both mij juridisch bijgestaan. Ik ben zeer tevreden over de vakkundige aanpak in deze voor mij moeilijke situatie. Door de professionele aanpak, naast inlevingsvermogen, hebben we gezamenlijk realistische doelen gesteld die ook zijn gerealiseerd. Bedankt voor de wijze waarop mijn belangen zijn behartigd.”

Eduard:

“Ik ben 4 jaar bezig geweest om van mijn woekerpolis af te komen van Centraal Beheer. Ik was er helemaal klaar mee, dus zocht ik contact met advocaat mr. K. Both uit Utrecht. Na een schikking ben ik gelukkig van mijn woekerpolis af met een positief financieel resultaat. Mr. K. Both bedankt voor uw inzet en gedegen kennis van zaken.