Privacy Statement

Privacy Statement Advocatenkantoor Both

U bevindt zich op de website van Advocatenkantoor Both. Uw IP-adres is veelal zichtbaar voor de beheerder van deze website. Indien u als bezoeker besluit contact informatie achter te laten op deze website stemt u in met het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement. De bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming worden gerespecteerd.

U dient erop bedacht te zijn dat deze website links bevat naar door anderen beheerde internetsites waarop in sommige gevallen geen privacy statement van toepassing kan zijn. Raadpleeg, indien aanwezig, het privacy statement van de site die u bezoekt.

Als bezoeker van deze website hoeft u geen persoonlijke informatie in te vullen om gebruik te kunnen maken van deze website. Deze website verzamelt tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoon- en faxnummers.

Gebruik van informatie

Door of namens Advocatenkantoor Both verspreide informatie op webpagina’s of social media, kan nimmer worden opgevat als een juridisch advies. Advocatenkantoor Both is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie op webpagina’s of social media.

Aan overige contacten met Advocatenkantoor Both kunnen alleen rechten worden ontleend door cliënten/ opdrachtgevers van Advocatenkantoor Both. Het bestaan van de in de vorige zin bedoelde cliënt-advocaatrelatie dient voorafgaande aan het plaatsvinden van het contact onvoorwaardelijk schriftelijk door Advocatenkantoor Both te zijn bevestigd.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens nimmer aan derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Both verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake juridische dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zal Advocatenkantoor Both contact met u opnemen (telefonisch of per e-mail).

Beveiliging

Advocatenkantoor Both heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Advocatenkantoor Both toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Advocatenkantoor Both hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Vragen

Bij Advocatenkantoor Both kunt u de door Advocatenkantoor Both van u bewaarde persoonsgegevens opvragen en indien gewenst laten corrigeren in overeenstemming met het daarop van toepassing zijnde recht.