Boetes fiscus door trage accountant / boekhouder

Als ondernemer besteedt u de administratie niet voor niets uit. Hoe moet u handelen als uw trage accountant / boekhouder uw cijfers nog steeds niet gereed heeft? Wat als er boetes van de fiscus dreigen?

Fiscus stelt u zelf verantwoordelijk, trage accountant geen excuus

Voor de fiscus blijft u zelf verantwoordelijk voor het naleven van uw fiscale verplichtingen. U kunt zich niet achter een traag werkend of ondeskundige accountant / boekhouder verschuilen. Bent u ontevreden over uw trage accountant? Volg dan de volgende stappen:

  1. Breng uw financieel adviseur tijdig op de hoogte van uw klachten.
  2. Schakel indien dat niet helpt een kantoor in dat u wel vertrouwt (zie ook: het belang van tijdig klagen). Er is immers genoeg aanbod.
  3. Zeker wanneer termijnoverschrijding dreigt is het zaak om in ieder geval tijdig aan uw fiscale verplichtingen te voldoen en/ of in overleg met uw nieuwe kantoor waar mogelijk uitstel te regelen en dat ook schriftelijk vast te leggen.

Administratie niet afgeven?

Een overstap naar een andere boekhouder wordt door de verlaten partij vaak niet gewaardeerd. De trage accountant geeft uw administratie niet af of wil dat u alsnog zijn veel te hoge factuur betaalt.

Kosteloos advies andere partij en hulp bij uw geschil

Advocatenkantoor Both kan u niet alleen kosteloos helpen aan adressen van accountants en administratiekantoren die hun vak wel verstaan maar kan u ook helpen bij geschillen met uw huidige accountant / boekhouder. In kort geding kan afgifte van de administratie worden gevorderd. Ook kan de tegenpartij aansprakelijk worden gesteldvoor door u geleden en te lijden schade. Verder kan tegen scherpe tarieven verweer worden gevoerd tegen uit de lucht gegrepen facturen.

Neem contact op voor meer informatie of een  kennismaking met Advocatenkantoor Both.