Ongewenste intimiteiten

Beschuldigingen van ongewenste intimiteiten op het werk zijn voor alle betrokkenen zeer ingrijpend. Werkgevers dienen te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin werknemers zijn gevrijwaard van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie. Met klachten dient zorgvuldig te worden omgegaan. Ongegronde beschuldigingen kunnen zowel voor een werkgever als voor een werknemer vergaande negatieve (juridische) consequenties hebben. Ook indien er daadwerkelijk sprake is van grensoverschrijdend gedrag is de werknemer niet onmiddellijk vogelvrij. Voor ontslag gelden strikte procedurele regels. Een protocol over de omgangsvormen binnen een organisatie (inclusief klachtenregeling) kan vervelende verrassingen in een rechtszaak voorkomen. Het ontbreken van preventief beleid kan leiden tot claims.

Advocatenkantoor Both adviseert en procedeert zowel voor werkgevers als werknemers en kan elke rechtzoekende daarom eerlijk advies geven over de te hanteren strategie.