Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is onderdeel van het privaatrecht en behandelt het rechtspersonenrecht en meer specifiek het vennootschapsrecht“.

Advocatenkantoor Both denkt niet in definities maar in oplossingen: voor alle geschillen waarmee een ondernemer te maken kan krijgen bent u bij Advocatenkantoor Both aan het juiste adres.

Als ondernemer kunt u bij Advocatenkantoor Both onder meer terecht voor:


Visie/ werkwijze

Een vertrouwensrelatie met uw advocaat is essentieel. U moet op uw advocaat kunnen vertrouwen en de advocaat moet zich goed kunnen inleven in uw zaak.

“Kies voor Advocatenkantoor Both als u voor uw belangen wilt opkomen, ook als u dat eigenlijk al veel eerder had moeten doen”

Lees meer over de visie en werkwijze van Advocatenkantoor Both

Reviews/ referenties

“Dank voor uw inspanningen en het behaalde resultaat. De volledige claim is gehonoreerd.”  

“Mr. K. Both bedankt voor uw inzet en gedegen kennis van zaken.

Lees meer referenties.

Nieuws

De Ondernemingskamer – advocaat ondernemingsrecht

Wat is de Ondernemingskamer? De Ondernemingskamer is een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam. De Ondernemingskamer spreekt recht in een breed scala aan conflicten in het ondernemingsrecht. De Ondernemingskamer speelt een...

Aandeelhouders Vergadering (B.V.)- formele vereisten

De aandeelhouders van een B.V. vormen gezamenlijk de Algemene Vergadering (ook wel aandeelhoudersvergadering genoemd). De Algemene Vergadering is een verplicht orgaan in de besloten vennootschap. De Algemene Vergadering wordt ten minste één keer per jaar gehouden...

Statutair directeur-arbeidsovereenkomst

Een werknemer (van een N.V. of een B.V.) is statutair directeur als hij/zij door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen (in geval van een structuurvennootschap) is benoemd tot bestuurder. U kunt daarbij dus niet alleen maar afgaan op...

aansprakelijk gesteld als bestuurder

Ondernemen brengt risico's met zich mee. Bestuurders van een rechtspersoon (b.v., n.v., stichting, coöperatie, vereniging, kerkgenootschap etc) zijn in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de rechtspersoon. Curatoren of ontevreden schuldeisers van...

Conflict met compagnon(s) – juridisch advies

Helaas lopen zakelijke samenwerkingen af en toe spaak. Vol goede moed begon u met elkaar als ondernemers een bedrijf maar na enige tijd blijkt uw visie te verschillen van die van uw compagnon(s). Wat moet u doen om een conflict met compagnon,  uw vennoot,...

Bestuurdersaansprakelijkheid (extern)

Vrijwel niets is voor een ondernemer zo vervelend als wanbetalende afnemers. Ondernemers twijfelen vaak of een advocaat niet te duur is en schakelen een incassobureau in. Om vervolgens alsnog met een door de wanbetaler onbetaalde factuur én een rekening van het...

Maatschap of V.O.F. aansprakelijkheid maten

Maten in een (burgerlijke) maatschap zijn op andere wijze aansprakelijk voor zakelijke schulden dan vennoten in een v.o.f.  Maten/vennoten zijn niet aansprakelijk voor een privéschuld van een andere maat/ compagnon. Zowel bij maatschap als bij v.o.f. is dus van belang...

Statutair directeurs-arbeidsovereenkomst

Een werknemer (van een N.V. of een B.V.) is statutair directeur als hij/zij door de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen (in geval van een structuurvennootschap) is benoemd tot bestuurder. U kunt daarbij dus niet alleen maar afgaan op...

Tegenstrijdig belang

Van tegenstrijdig belang is sprake als de betrokken bestuurder “niet in staat moet worden geacht om het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming te bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder of commissaris mag worden...