Nieuw ontslagrecht

Het nieuwe ontslagrecht 2015 is ingevoerd. De Wet Werk en Zekerheid heeft ingrijpende gevolgen:

  • Werknemers met een dienstverband van ten minste twee jaar hebben bij ontslag in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding, tenzij werkgever en werknemer andere afspraken maken. Ook bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet is naar verwachting meestal geen transitievergoeding verschuldigd;
  • De transitievergoeding is lager dan een vergoeding volgens de kantonrechtersformule;
  • Soms heeft een werknemer naast de transitievergoeding recht op aanvullende ontslagvergoedingen;
  • Rechtszaken in verband met ontslag en ontslagvergoedingen moeten meestal binnen twee maanden, en soms binnen drie maanden (transitievergoeding, hoger beroep, cassatie), worden gestart;
  • Afspraken over beĆ«indiging van een arbeidsovereenkomst kunnen in de regel binnen twee, en soms zelfs drie weken, worden herroepen. Een werknemer kan ook binnen deze termijn terugkomen op een instemming met een opzegging van de arbeidsovereenkomst;
  • Werknemers krijgen sneller een vast dienstverband;
  • Aanzegverplichting bij beĆ«indiging contract voor bepaalde tijd;
  • Strengere regels inzake proeftijd;
  • De toetsing van ontslaggronden is strenger geworden;
  • Veel meer mogelijkheden om beslissingen van het UWV of de rechter aan te vechten, bijvoorbeeld door hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad.

Als u met een ontslagkwestie wordt geconfronteerd, is het zaak om direct contact op te nemen met een in het ontslagrecht gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht. Zo kan de beste strategie worden bepaald en op tijd de juiste procedure worden gestart.

Advocatenkantoor Both kan ook uw arbeidsovereenkomst(en) controleren op de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding, proeftijd, de regels over transitievergoeding, de opzegtermijn en het aantal contracten voor bepaalde tijd.