Mediation en ontslag

Mediation (bemiddeling door een onafhankelijke derde) is een belangrijk middel bij het oplossen van arbeidsconflicten. Een werkgever hoeft in arbeidsconflicten echter niet in alle gevallen mediation aan te bieden.

Kantonrechter Amsterdam
In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (Rechtbank Amsterdam 17 juni 2014, JAR2014/148) wordt geoordeeld over het ontbindingsverzoek van de werkgever. De werkneemster is nog geen jaar in dienst bij werkgever in de functie Legal Officer als zij zich ziek meldt. Werkneemster is een halfjaar volledig arbeidsongeschikt waarna een re-integratietraject wordt gestart. Het re-integratietraject verloopt echter moeizaam. Ruim een half jaar na de start van het re-integratietraject gaat de werkneemster haar werk weer gedeeltelijk verrichten en na drie maanden volledig. In de periode dat de werkneemster haar werk gedeeltelijk verricht, vindt er een gesprek plaats tussen werkgever en werkneemster. In dit gesprek geeft de werkgever aan van mening te zijn dat werkneemster weinig inzet toont en vraagt zij werkneemster of zij wil nadenken over een beëindiging van het dienstverband. Ruim een maand later meldt werkneemster zich opnieuw ziek. Na een bezoek aan de bedrijfsarts wordt werkneemster beoordeeld als arbeidsgeschikt.

De bedrijfsarts adviseert werkgever en werkneemster met elkaar in gesprek te gaan om duidelijkheid te creëren over de voorwaarden voor een voortgang of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De bedrijfsarts adviseert ook om bij stagnatie een mediator aan te stellen. Het gesprek tussen de werkgever en de werkneemster heeft plaatsgevonden waarna werkgever een voorstel tot beëindiging van het dienstverband heeft gedaan. De werkneemster reageert niet op het voorstel waarna de werkgever de rechter verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een gebrek aan vertrouwen in de werkneemster.

De kantonrechter oordeelt dat een vruchtbare samenwerking niet meer tot de mogelijkheden behoort. Beide partijen hadden en hebben weinig vertrouwen in elkaar en de verwachtingen van partijen sloten en sluiten niet bij elkaar aan. Werkneemster geeft zelfs aan haar werkgever een slechte werkgever te vinden. De kantonrechter oordeelt ook dat in de gegeven omstandigheden het geen zin heeft om van de werkgever nog te verlangen om de weg van mediation in te slaan. Ondanks de arbeidsongeschiktheid (ziekte) van werkneemster wijst de kantonrechter het verzoek tot ontbinding toe met een neutrale vergoeding.

Advies op maat
De inzet van mediation is in arbeidsconflicten dus niet altijd noodzakelijk. Win wel tijdig juridisch advies in over uw opstelling en de te nemen stappen in arbeidsconflicten. Een goede advocaat kan u voor veel onheil behoeden. Advocatenkantoor Both heeft zowel voor werkgevers als voor werknemers goede oplossingen in arbeidsconflicten bereikt.