KOOP VAN AUTO ZONDER GARANTIE

Ook bij de koop van een tweedehands auto zonder garantie is de koper niet rechteloos. Dit is onlangs nogmaals bevestigd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De zaak

Een particulier koopt voor € 7.500,- een Mercedes Benz SLK 200 met een kilometerstand van 143.112. Verkoper verklaart uitdrukkelijk niet in te kunnen staan voor de juistheid van de kilometerstand. Op de factuur staat verder: ‘Garantie: geen’. Binnen vijf weken werkt het dak van de gekochte cabrio niet meer en is de auto onbruikbaar door ernstige mankementen zoals een scheur in het motorblok.

Koper schrijft de verkoper dat de koopovereenkomst ontbonden is omdat er te veel gebreken zijn en het herstel te kostbaar is. Verkoper is niet bereid om de koper tegemoet te komen. De koper start een rechtszaak en vordert ontbinding van de koopovereenkomst en veroordeling van de verkoper tot terugbetaling van de koopprijs vermeerderd met rente en kosten.

Oordeel rechtbank

De rechtbank wijst de vorderingen van de koper toe. De verkoper gaat daarna in hoger beroep.

Oordeel gerechtshof in hoger beroep

Het gerechtshof stelt voorop dat het hier een consumentenkoop betreft (artikel 7:5 lid 1 BW). Koper heeft de auto als particulier gekocht van een verkoper die handelde in de uitoefening van zijn bedrijf. Op grond van artikel 7:17 lid 2 BW mag de koper verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik van een auto nodig zijn. De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, als hij hiermee ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn (artikel 7:17 lid 3 BW).

Volgens het hof moet de koper enige gebreken op de koop toenemen. De koper kocht immers een auto van circa elf jaar oud met een kilometerstand waarvoor de verkoper expliciet niet wenst in te staan. De koper hoeft echter niet te accepteren dat de auto al na vijf weken onbruikbaar is geworden door een scheur in het motorblok. Dit gebrek aan de auto was bij de koop niet voorzien. Verkoper kan zich niet verschuilen achter de mededeling op de factuur dat hij geen garantie geeft. Van de wettelijke bepalingen rondom consumentenkoop kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken.

De wet komt de consument tevens tegemoet door een bewijsvermoeden te formuleren (artikel 7:18 lid 2 BW): indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daarentegen verzet. De scheur in het motorblok heeft zich binnen zes maanden gemanifesteerd waardoor wordt vermoed dat de auto niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Verkoper voert vervolgens aan dat de schade is ontstaan door het rijgedrag van de koper. Een rapport van de deskundige biedt hiervoor geen enkel aanknopingspunt. Het wettelijke bewijsvermoeden kan toegepast worden omdat er zich geen uitzondering op het bewijsvermoeden voordoet. Het hof oordeelt dat de auto ten tijde van de levering wordt vermoed niet aan de overeenkomst te hebben beantwoord. Voor de weerlegging van dit vermoeden is vereist dat de verkoper bewijs levert van het tegendeel. Dergelijk bewijs is moeilijk te leveren.

Heeft u een conflict over de koop of verkoop van een auto of een ander geschil over garantie? Advocatenkantoor Both staat u graag bij.