Incasso – werkwijze

De economische crisis wordt door velen als argument gebruikt om facturen niet of veel te laat te betalen. Een incassospecialist van Advocatenkantoor Both kan er met u voor zorgen dat uw rekeningen wel betaald worden. Een goede incassostrategie is van groot belang om uw recht te kunnen halen.

Wanneer gaat u dreigen met incasso en wanneer geeft u de zaak daadwerkelijk uit handen? Goede communicatie kan voorkomen dat uw facturen volledig onbetaald blijven. Ook kunt u in uw algemene voorwaarden binnen zekere grenzen bepalingen opnemen over de kosten van incasso. Zo betaalt de wanbetaler voor zijn eigen wanprestatie.

De meerwaarde van een incasso-advocaat

Advocatenkantoor Both heeft jarenlange ervaring in de incassopraktijk. Waar mogelijk wordt u met een eerste telefonisch advies geholpen en als dat niet mogelijk is, maakt een brief van een advocaat vaak aanzienlijk meer indruk dan een standaardbrief van een incassobureau. Een advocaat kan voor u ook beslag leggen voordat een procedure wordt gestart. De tarieven van Advocatenkantoor Both zijn scherp en duidelijk. Vaste prijzen vanaf € 250, – voor een concreet incassotraject zijn mogelijk zodat u een goede inschatting van de kosten en baten kunt maken.

Vraag over incasso?

Worden uw facturen zonder opgaaf van redenen niet betaald? Een brief van een advocaat maakt vaak dat uw schuldenaar alsnog vrijwillig betaalt zodat verdere incassotrajecten en rechtszaken overbodig zijn. Ook voor het vervolgtraject of voor andere werkzaamheden kunt u een offerte op maat vragen. Bij Advocatenkantoor Both geen jaarlijkse premieverplichtingen of verborgen aanspraken op een deel van de opbrengst. U betaalt de scherpe tarieven van Advocatenkantoor Both alleen als er daadwerkelijk voor u wordt gewerkt.

Ook als u ten onrechte wordt lastiggevallen door een incassobureau, deurwaarder of advocaat kan Advocatenkantoor Both u helpen verweer te voeren en uw recht te halen. Bel vrijblijvend naar 030-30 30 059 (Utrecht) of 020-30 30 200 (Amsterdam). U kunt uw vraag ook per e-mail stellen (info@advocaatboth.nl).