Dagvaarding – bodemprocedure

U heeft een dagvaarding ontvangen of wilt een rechtszaak starten? In het algemeen verloopt een dagvaardings(bodem)procedure in civiele zaken bij de rechtbank en kantonrechter als volgt:

De eisende partij dagvaardt. De gedaagde partij antwoordt schriftelijk op de dagvaarding. Meestal wordt daarna een comparitie van partijen (zitting waar beide partijen moeten verschijnen) gelast. Op deze comparitie zal de rechter nadere inlichtingen vragen en proberen een schikking tot stand te brengen. Vervolgens wordt een vonnis gewezen. Dit kan ook een tussenvonnis zijn waarin een van beide partijen een bewijsopdracht krijgt. In het kader van bewijslevering kunnen dan bijvoorbeeld schriftelijke stukken in het geding worden gebracht en getuigen en/ of deskundigen worden gehoord in een getuigenverhoor. Op bewijs dat met goedvinden van de rechter na een comparitie wordt geleverd, mogen partijen weer schriftelijk reageren. Uiteindelijk leidt de procedure tot een eindvonnis waarin wordt beslist over de ingestelde vorderingen en tegenvorderingen.

Een rechtszaak verloopt dus vaak schriftelijk zodat u (tenzij anders is vermeld) niet bij alle zittingen aanwezig hoeft te zijn. Raadpleeg altijd een advocaat of jurist om zeker te weten of u wel of niet bij een rechtszaak aanwezig moet zijn en of uitstel mogelijk is. In kort geding gelden andere regels.

Als de gedaagde partij op de eerste zittingsdatum niet verschijnt, wordt verstek verleend en volgt een verstekvonnis. Het is vaak nog mogelijk het verstek te zuiveren of in verzet te gaan zodat alsnog verweer kan worden gevoerd. Neem altijd contact op met Advocatenkantoor Both wanneer er een verstekvonnis tegen u is gewezen of dreigt te worden gewezen.

Uitstel vragen

Uitstel voor het verrichten van een proceshandeling is in een bodemprocedure vaak mogelijk. Nogmaals: raadpleeg altijd een advocaat of jurist om zeker te weten of u wel of niet bij een rechtszaak aanwezig moet zijn en of uitstel mogelijk is. Ook een vonnis wordt vaak niet meteen gewezen op de eerste daartoe bepaalde datum. De totale juridische (bodem)procedure neemt meestal zeven tot vijftien maanden in beslag.

Hoger beroep

Na een eindvonnis (afhankelijk van de hoogte van de ingestelde vordering) kunnen beide partijen gedurende drie maanden in hoger beroep gaan. De termijn van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding is vier weken.

Meer informatie

Advocatenkantoor Both heeft veel ervaring met juridische procedures en zal u altijd eerlijk advies geven over uw kansen in een rechtszaak.