Hoe verloopt een rechtszaak?

Deze pagina is bedoeld voor mensen met vragen als: Hoe gaat een rechtszaak? Ik wil iemand dagvaarden, Welke advocaat moet ik hebben?

Dagvaarding
In civiele zaken (soms ook handelszaken genoemd) verloopt een dagvaardings(bodem)procedure bij de rechtbank en kantonrechter meestal als volgt:

De partij die de zaak begint laat de dagvaarding uitbrengen door de deurwaarder. De zaak wordt tijdig bij de rechtbank aangebracht en het griffierecht wordt betaald. Daarna antwoordt de tegenpartij (gedaagde) schriftelijk op de dagvaarding. Meestal wordt daarna een comparitie van partijen (zitting waar beide partijen moeten verschijnen) gelast. Op deze comparitie zal de rechter nadere inlichtingen vragen en proberen een schikking tot stand te brengen. Vervolgens wordt een vonnis gewezen. Dit kan ook een tussenvonnis zijn waarin een van beide partijen een bewijsopdracht krijgt. In het kader van bewijslevering kunnen dan bijvoorbeeld schriftelijke stukken in het geding worden gebracht en getuigen en/ of deskundigen worden gehoord in een getuigenverhoor. Op bewijs dat met goedvinden van de rechter na een comparitie wordt geleverd, mogen partijen weer schriftelijk reageren. Uiteindelijk leidt de procedure tot een eindvonnis waarin wordt beslist over de ingestelde vorderingen en tegenvorderingen.

Een rechtszaak verloopt dus vaak schriftelijk zodat u (tenzij anders is vermeld) niet bij alle zittingen aanwezig hoeft te zijn. Raadpleeg altijd een advocaat of jurist om zeker te weten of u wel of niet bij een rechtszaak aanwezig moet zijn en of uitstel mogelijk is. In kort geding gelden andere regels.

Als de gedaagde partij op de eerste zittingsdatum niet verschijnt, wordt verstek verleend en volgt een verstekvonnis. Het is vaak nog mogelijk het verstek te zuiveren of in verzet te gaan zodat alsnog verweer kan worden gevoerd. Neem altijd contact op met Advocatenkantoor Both als een verstekvonnis tegen u is gewezen of dreigt te worden gewezen.

Uitstel vragen

Uitstel voor het verrichten van een proceshandeling is in een bodemprocedure vaak mogelijk. Nogmaals: raadpleeg altijd een advocaat of jurist om zeker te weten of u wel of niet bij een rechtszaak aanwezig moet zijn en of uitstel mogelijk is. Ook een vonnis wordt vaak niet meteen gewezen op de eerste daartoe bepaalde datum. De totale juridische (bodem)procedure neemt meestal zeven tot vijftien maanden in beslag.

Hoger beroep

Na een eindvonnis (afhankelijk van de hoogte van de ingestelde vordering) kunnen beide partijen gedurende drie maanden in hoger beroep gaan. De termijn van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding is vier weken.

Meer informatie

Advocatenkantoor Both heeft veel ervaring met juridische procedures en zal u altijd eerlijk advies geven over uw kansen in een rechtszaak.

Wat vinden anderen van dit kantoor?

Dank voor uw inspanningen in de woekerpolis–zaak en het behaalde resultaat. De volledige claim op de lijfrente is gehonoreerd”  

In de afgelopen jaren hebben wij Koen Both leren kennen als een vakkundig advocaat die een luisterend oor biedt, over een groot inlevingsvermogen beschikt, altijd actief meedenkt, realistische en haalbare doelen helpt stellen en in zijn werkzaamheden een grote mate van nauwkeurigheid aan de dag legt. Dat geeft rust en vertrouwen wanneer je dat als ondernemer het meeste nodig hebt.”

“Ik ben zeer tevreden over de vakkundige aanpak in deze voor mij moeilijke situatie. Bedankt voor de wijze waarop mijn belangen zijn behartigd.”