Finale Kwijting

Finale kwijting betekent dat partijen niets anders meer van elkaar te vorderen hebben dan in de vaststellingsovereenkomst staat vermeld. Het is belangrijk dat de hele overeenkomst juridisch gezien waterdicht is. Als regelingen niet duidelijk zijn opgenomen in de de overeenkomst, kan de werknemer soms met succes op gemaakte afspraken terugkomen.