Eigen advocaat kiezen – Rechtsbijstandsverzekering

Wat houdt het recht op vrije advocaatkeuze in?
Als u rechtsbijstandverzekering nodig heeft, mag u in een aantal gevallen uw eigen advocaat te kiezen. Door recente rechtspraak van het Europese Hof en de Hoge Raad zijn de mogelijkheden om de zaak door uw eigen advocaat te laten behandelen, fors toegenomen. Artikel 4, lid 1, van de Europese richtlijn 87/344/EEG bepaalt dat in een gerechtelijke of administratieve procedure de verzekerde vrij is zijn of haar eigen advocaat te kiezen. In een zaak tegen DAS rechtsbijstand is door het Europese Hof en de Hoge Raad bepaald dat het recht op vrije keuze van een advocaat (en daarmee vergoeding van de advocaat door de rechtsbijstandsverzekering) ook geldt als de rechtsbijstandverzekering inschakeling van een advocaat niet nodig vindt.

Wanneer heb ik precies recht op mijn eigen advocaat?
Het recht op vrije advocaatkeuze geldt in ieder geval als daadwerkelijk een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden gevoerd. Ook in een procedure bij de bestuursrechter, de kantonrechter of bij het UWV Werkbedrijf (ontslagvergunning) dient de rechtsbijstandsverzekeraar dus in veel gevallen uw eigen advocaat te vergoeden. In procedures bij de gewone rechtbank, in kort geding of bij het gerechtshof bestond al langere tijd het recht uw eigen advocaat te kiezen.

Meer informatie
Advocatenkantoor Both is goed thuis in de polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeringen. U kunt altijd vrijblijvend contact met Advocatenkantoor Both opnemen om te zien of uw zaak op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar door Advocatenkantoor Both behandeld kan worden.