DGA en beheersmaatschappij failliet bedrijf aansprakelijk voor onbetaalde factuur

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 25 januari 2012 de bestuurders (DGA en zijn beheersmaatschappij) van een failliet bedrijf veroordeeld tot schadevergoeding aan een ook na faillissement onbetaald gelaten crediteur.

Dat de DGA zich niets gelegen liggen oordeelde eerder al de strafrechter in Zutphen. Een voorbeeld: Post welke hij ontvangt binnen een door hem overgenomen vennootschap wordt niet geopend of “gaat in de versnipperaar”. (…)

De bestuurders verkochten de aandelen vervolgens aan een bedrijf (Vitalis B.V.) dat volgens berichten op internet al vaak bij faillissementsfraude betrokken zou zijn geweest. Zij reageerden op een advertentie uit de krant. Na de verkoop ging ook de verkochte onderneming failliet. De curator liet de advocaat van de crediteur weten dat er geen activa waren aangetroffen, dat de administratie spoorloos was en dat de (nieuwe) bestuurder van de failliet medewerking weigerde en onbereikbaar was.

De onbetaald gelaten crediteur van de failliete onderneming ging daarna over tot dagvaarding van de verkopende partijen.

De rechtbank Amsterdam oordeelde dat niet relevant was of de DGA en zijn beheersmaatschappij daadwerkelijk wisten van de dubieuze reputatie van de koper. Juist het feit dat geen enkel onderzoek was gedaan en geen inzage werd gegeven in de koopovereenkomst deed de rechtbank overwegen dat (geparafraseerd) de bestuurders zich koud van de onderneming hebben ontdaan door de aandelen aan een onbekende partij te verkopen en daarmee bewust het risico op de koop toe hebben genomen dat de onderneming in handen zou komen van een partij die niet van plan was de openstaande facturen te betalen. Vanwege de bestuurdersaansprakelijkheid zijn de DGA en de beheersmaatschappij veroordeeld tot schadevergoeding. De schadevergoeding is ongeveer gelijk aan het openstaande factuurbedrag.

Advocatenkantoor Both helpt u om (bijvoorbeeld in incassoprocedures) bestuurders aansprakelijk te stellen. Ook staat het kantoor aansprakelijk gestelde bestuurders bij, bijvoorbeeld in procedures tegen de curator of crediteuren. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking met Advocatenkantoor Both of bel vrijblijvend 030-3030059 (Utrecht) of 020-3030200 (Amsterdam)