Camera en werkgever

Mag u werknemers met een verborgen camera filmen?
Nee niet zomaar. Werkgevers mogen hun werknemers alleen met een verborgen camera filmen als daar een goede reden voor is.

Steeds vaker maken bedrijven gebruik van camera’s. Voor de veiligheid van klanten en werknemers of om diefstal te voorkomen. Op benzinestations hangen camera’s, in winkels, en zelfs in sauna’s. Dat mag, als de bezoekers er maar op gewezen worden dat er camera’s hangen. Deze beveiligingsbeelden mogen alleen niet langer dan 24 uur bewaard worden.

Wanneer filmen met verborgen camera op het werk?
Alleen onder zeer strikte voorwaarden mag er met een verborgen camera gefilmd worden op het werk. Geheim cameratoezicht is namelijk een grote inbreuk op de privacy. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat het belang van uw bedrijf zo groot is dat u die inbreuk op de privacy van uw werknemers mag maken. Het gebruik van de camera moet proportioneel zijn.

  1. Alleen de werknemers die onderwerp zijn van het onderzoek mogen gefilmd worden. Wordt er uit de kantine of het magazijn gestolen dan mogen daar camera’s opgehangen worden. Een verborgen camera in een algemene ruimte ophangen en daarmee iedereen filmen mag niet.
  2. De werknemers moet weten dat er gefilmd kan worden. Dat moet bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement staan, of de ondernemingsraad moet over het onderzoek zijn ingelicht.
  3. Er is geen andere mogelijkheid. Verborgen cameratoezicht moet de enige mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld diefstal boven water te krijgen. 


Camerabeelden als bewijs
Zelfs illegaal gemaakte beelden kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld aangifte te doen bij de politie. Omdat die beelden dan illegaal zijn gemaakt, loopt de maker wel de kans om een boete of een gevangenisstraf te krijgen.

Meer weten?
Cameratoezicht op het werk valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens.
Op de website van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) vindt u het themadossier Cameratoezicht.