Bestuurdersaansprakelijkheid (extern)

Vrijwel niets is voor een ondernemer zo vervelend als wanbetalende afnemers. Ondernemers twijfelen vaak of een advocaat niet te duur is en schakelen een incassobureau in. Om vervolgens alsnog met een door de wanbetaler onbetaalde factuur én een rekening van het incassobureau te blijven zitten. De advocaten van Advocatenkantoor Both treden kordaat op tegen wanbetalers. Verwacht van ons kantoor geen ellenlange briefwisseling. Indien nodig laten de advocaten beslag leggen en wordt de dagvaarding uitgebracht. Indien maatregelen van incasso geen zin hebben wordt u daarover door ons bureau ook eerlijk geïnformeerd. Van een kale kip kan men immers niet plukken.

Of de kip daadwerkelijk kaal is valt vaak nog maar te bezien. Vaak is incasso wel mogelijk. Wellicht zijn er mogelijkheden om samen met uw advocaat de bestuurder van de wanbetalende vennootschap persoonlijk aansprakelijk te stellen voor uw vordering. Uw belang staat altijd voorop.

Voor bestuurdersaansprakelijkheid is in het algemeen vereist dat de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de door u geleden schade. Er moet sprake zijn van wanbeleid. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een bestuurder namens de vennootschap verplichtingen aangaat waarvan hij wist of behoorde te weten dat de vennootschap geen verhaal bood voor haar betalingsverplichtingen. Ook is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid als bedrijfsactiviteiten of bezittingen van de vennootschap worden overgeheveld zonder dat de vennootschap daarvoor verhaal bood.

Zie ook: incasso: beslag.

De advocaten van Advocatenkantoor Both kunnen u ook preventief advies geven om niet met wanbetalers geconfronteerd te worden. Neem vrijblijvend contact op voor nadere informatie.

Ook voor geschillen over interne bestuurdersaansprakelijkheid (tussen rechtspersonen en hun bestuurders) kunt u bij Advocatenkantoor Both terecht. Zie ook verweer bestuurdersaansprakelijkheid.

Advocatenkantoor Both info@advocatenkantoorboth.nl

T 030-30 30 059 (Utrecht)   T 020-30 30 200 (Amsterdam)

U kunt ook het contactformulier gebruiken.