AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDER STICHTING

Wanneer is een bestuurder van een stichting persoonlijk aansprakelijk?

In een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd een bestuurder van een stichting aansprakelijk gesteld omdat hij namens de stichting verplichtingen was aangegaan waarvan hij wist of behoorde te weten dat de stichting die verplichtingen niet kon nakomen en ook verder geen verhaal bood (uitleg: een partij die geen verhaal biedt is een partij waar ‘niets te halen’ valt, de zogenoemde ‘kale kip’).

De zaak

De bestuurder kocht namens de stichting een woonboerderij. Op verzoek van de accountant van de stichting werd de koop zelfs zonder financieringsvoorbehoud gesloten. De bestuurder was ook tegen de kopers ronduit positief over de mogelijkheden van de stichting om de koopprijs te betalen of gefinancierd te krijgen. Uiteindelijk kreeg de stichting helemaal geen financiering en kon de stichting ook de boete van EUR 42.500,– wegens het niet doorgaan van de koop niet voldoen. De stichting ging failliet. Er viel niets te halen.

Oordeel rechtbank en oordeel hof

De rechtbank en het hof zijn van mening dat een bestuurder van een stichting die bij het aangaan van verbintenissen wist of redelijkerwijs behoorde te begrijpen dat de stichting haar verplichtingen niet kan nakomen of geen verhaal zal bieden voor schuldeisers inderdaad persoonlijk aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade. Het hof verweet de bestuurder met name dat de bestuurder de schijn van kredietwaardigheid had gewekt. De bestuurder mocht overigens nog wel tegenbewijs leveren.

Conclusie

Ook een bestuurder van een stichting kan dus onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk zijn. In deze zaak werd de aansprakelijkheid van de bestuurder van de stichting volgens dezelfde regels vastgesteld als de regels die in vergelijkbare gevallen gelden voor bestuurders van een vennootschap (n.v. of b.v.).

Meer weten?

Advocatenkantoor Both treedt in kwesties rond bestuurdersaansprakelijkheid op voor zowel bestuurders als schuldeisers. Het kantoor is goed thuis in het ondernemingsrecht en procesrecht. U kunt bij Advocatenkantoor Both ook terecht voor preventief advies of een second opinion. Bij Advocatenkantoor Both kunt u ook terecht als u hoger beroep wilt instellen. Advocatenkantoor Both levert maatwerk tegen scherpe tarieven.