Aandeelhouders – schadevergoeding wegens waardevermindering aandelen

Wanneer heb ik recht op schadevergoeding?

Zoals bekend kan de waarde van aandelen variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Toch dalen aandelen soms in waarde als gevolg van een onrechtmatig handelen. Als aandeelhouder heeft u dan recht op een schadevergoeding wegens waardevermindering aandelen. Uiteraard wilt u dan een schadeclaim indienen. Als aandelen door toedoen van een derde in waarde zijn gedaald is de rechtspersoon waarin de aandelen worden gehouden de partij die schadevergoeding moet vorderen.

Schadevergoeding wegens waardevermindering aandelen

De afzonderlijke aandeelhouders hebben in beginsel geen zelfstandige aanspraak op schadevergoeding (arrest Poot/ ABP van de Hoge Raad). Aandeelhouders kunnen wel schadevergoeding vorderen als er sprake is van een afzonderlijke (zorgvuldigheids)normschending jegens de aandeelhouder en specifieke eigen schade bij de aandeelhouder (arrest Kip/ Rabo van de Hoge Raad).

Schending zorgvuldigheidsnorm

Van schending van een specifieke zorgvuldigheidsnorm tegen een aandeelhouder kan sprake zijn als er schade is berokkend met het vooropgezet doel de aandeelhouder privé te treffen. Vereist is dat er sprake is van een vooropgezet doel, waarbij opzettelijk ook de belangen van de aandeelhouder geschaad zijn.

Neem contact op voor gespecialiseerd advies

Neem contact op als u denkt een claim te hebben vanwege waardedaling van uw aandelen of als u de waardedaling van de aandelen van een ander wordt verweten. Advocatenkantoor Both is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en is gevestigd in Utrecht (kantoor en bespreeklocatie) en in Amsterdam (bespreeklocatie).